تذکر: همکار گرامی لطفا در صورت استفاده از مرخصی استعلاجی حتماً گواهی پزشکی خود را بعد از تایید پزشک مورد اعتماد دانشگاه تحویل کارگزینی واحدداده تا در محاسبه کارکرد حقوق لحاظ شود.

نسخه 3.05.10

تمامی حقوق نرم افزار حضور و غیاب کارا وب متعلق به شرکت دانش بنیان کارا دوهزار می باشد. www.kara2000.ir

نسخه 960907