تذکر: همکار گرامی احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه محاسبه کارکرد حقوق تا تاریخ بیستم هر ماه صورت می گیرد لازم است وضعیت کارکرد خود را مورد بازنگری قرار داده و غیبتها و کسر کاریها را به مرخصی تبدیل نمایید . لذا طبق دستور ریاست محترم واحد چنانچه اصلاحات را تا روز بیستم هر ماه انجام ندهیدبدون اغماض کسر کار خواهید شد و به میزان 2/5 برابر ساعت غیبت از حقوق و مزایای شما کسر خواهد شد

نسخه 3.05.10

تمامی حقوق نرم افزار حضور و غیاب کارا وب متعلق به شرکت دانش بنیان کارا دوهزار می باشد. www.kara2000.ir

نسخه 960907